Indhold


Hyperbogen


For at få adgang til Hyperbogen skal man have købt Materialebogen (hvorved man også får en personlig adgangskode).

Er en samling af materiale, der relaterer sig til bogens emner. Materialet består overvejende af en række pdf-dokumenter og hyperinks til andre relevante hjemmesider. Men også små filmklip, beregningsprogrammer mv., der sammen med pdf-dokumenterne er frit tilgængelige, når man har købt bogen (eller dele af denne).

Pdf-dokumenterne er en samling af tekster skrevet som en udvidelse af bogens tekster, skannede kompendier og lignende. En ganske stor del består af de lærebøger, der blev udarbejdet i forbindelse med lov 271,”Efteruddannelse i Materialeteknologi”, finansieret af Undervisningsministeriet, der har givet tilladelse til deres brug i forbindelse med Materialebogen.

A Grundlæggende materialefysik og kemi [mere]
A0 Grundlæggende materialefysik og kemi [mere]
A1 Materialeegenskaber og materialevalg [mere]
A2 Atomar opbygning og det periodiske system [mere]
A3 Bindingstyper [mere]
A4 Krystallinske materialer [mere] [leverandører]
A5 Ikke-krystallinske materialer [mere]
A6 Overflade- og grænsefladeegenskaber [mere]
A8 Termodynamik og reaktionskinetik [mere]
A9 Transport af varme og stof [mere]
A10 Tilstandsdiagrammer [mere]
A11 Elastisk og plastisk deformation [mere]
A12 Brud [mere]
A13 Holdbarhed [mere]
A14 Materialeegenskaber relateret til den atomare opbygning [mere]
A15 Materialeprøvning [mere]
A16 Nogle materialefysiske analysemetoder [mere]
B Halvledere [mere]
B0 Halvledere [mere] [leverandører]
B1 Halvlederkomponenter [mere] [leverandører]
B2 Materialer og fremstillingsteknologi [mere]
C Metaller [mere]
C1 Jern, stål og støbejern [mere] [leverandører]
C2 Aluminium [mere] [leverandører]
C3 Magnesium [mere] [leverandører]
C4 Kobber [mere] [leverandører]
C5 Zink [mere] [leverandører]
C6 Tin [mere] [leverandører]
C7 Bly [mere] [leverandører]
C8 Titan [mere] [leverandører]
C9 Nikkel [mere] [leverandører]
C10 Chrom [mere] [leverandører]
C11 Ædelmetaller [mere] [leverandører]
C12 Andre metaller [mere] [leverandører]
C13 Hårdmetaller [mere] [leverandører]
C14 Hukommelsesmetaller [mere] [leverandører]
C15 Superplastiske legeringer [mere] [leverandører]
C16 Magnetiskematerialer [mere] [leverandører]
C17 Lavtsmeltende metaller [mere] [leverandører]
D Keramer [mere]
D1 Bjergarter [mere] [leverandører]
D2 Keramik [mere] [leverandører]
D4 Uorganiske bindemidler [mere] [leverandører]
D5 Beton [mere] [leverandører]
D6 Let- og porebeton [mere] [leverandører]
D8 Glas [mere] [leverandører]
D9 Fremstillingsprocesser [mere] [leverandører]
D10 Konstruktionskeramer [mere] [leverandører]
D11 Filtre og membraner [mere] [leverandører]
D12 Biokeramer [mere] [leverandører]
D13 Elektrokeramer [mere] [leverandører]
E Polymere materialer [mere]
E0 Polymere materialer [mere] [leverandører]
E1 Træ og træbaserede materialer [mere] [leverandører]
E2 Biologiske fibermaterialer [mere] [leverandører]
E3 Bituminøse materialer [mere] [leverandører]
E4 Biologiske bindemidler [mere] [leverandører]
E5 Læder [mere] [leverandører]
E6 Polyolefiner [mere] [leverandører]
E7 Vinylpolymerer [mere] [leverandører]
E8 Styrenpolymerer [mere] [leverandører]
E9 Polyacrylater [mere] [leverandører]
E10 Polyvinylcarbazol (PVK) [mere] [leverandører]
E11 Polyacetal (polyoxymethylen, POM) [mere] [leverandører]
E12 Fluorplast [mere] [leverandører]
E13 Termoplastiske polykondensater [mere] [leverandører]
E14 Hærdeplast [mere] [leverandører]
E15 Termoplastisk polyurethanelastomer (TPU) [mere] [leverandører]
E16 Celluloseplast (CA, CAB og CAP) [mere] [leverandører]
E17 Specielle plastmaterialer [mere] [leverandører]
E18 Gummimaterialer [mere] [leverandører]

topSearch
bottomSearch

Der er nu fri adgang til Materialebogens ekstramateriale.

Materialebogen
Køb bogen her

 
     
Nyt Teknisk Forlag      Ny Vestergade 17, 4. sal      1471 København K      tlf 6315 1700      e-mail: info@nyttf.dk